پرسش و پاسخ

این قسمت، انحصارا ویژه اشخاصی است که قبلا تحت معاینه قرار نگرفته و فاقد پرونده هستند. عزیزانی که سابقه معاینه داشته و تشکیل پرونده داده اند، این امکان را خواهند داشت که از طریق تماس تلفنی مبادرت به طرح سوالات خود نمایند. پاسخ سوالات عنوان شده، پس از ارزیابی پرونده بیماران ارائه خواهد شد.