اتوپلاستی

اتوپلاستی

برخی از افراد به طور مادرزادی با مشکلاتی همچون گوش هایی بزرگ تر از حالت استاندارد ، گوش های بیرون زده و غیره متولد می

ادامه مطلب