جراحی بینی ترمیمی + دکتر محمد ابراهیمی

سالانه هزاران نفر در سرتا سر جهان به منظور رفع ایرادات موجود در ظاهر بینی خود اقدام به انجام جراحی بینی می نمایند ولی در برخی از موارد تغییرات ایجاد شده مورد رضایت فرد نمی باشد ، در چنین شرایطی با انجام جراحی بینی ترمیمی می توان به نتیجه ایده آل دست یافت. دکتر محمد …

جراحی بینی ترمیمی + دکتر محمد ابراهیمی ادامه »