تزریق چربی به صورت + دکتر محمد ابراهیمی

با گذر زمان و کهولت سن نشانه هایی از پیری در افراد بروز می کند که یکی از آن ها کم شدن حجم چربی صورت می باشد. الاستین و کلاژن موجود در صورت در طی فرآیند طبیعی پیری ، شروع به شکست و کاهش می کند. با گذشت زمان و کاهش حجم چربی موجود در …

تزریق چربی به صورت + دکتر محمد ابراهیمی ادامه »