مراقبت های بعد از جراحی بینی

یکی از عواملی که تاثیر بسیار زیادی در دستیابی به بهترین نتیجه از جراحی بینی دارد، رعایت و انجام مراقبت های بعد از جراحی بینی می باشد. امروزه صدها هزار نفر در سرتاسر جهان اقدام به انجام جراحی با اهداف درمانی و زیبایی می کنند که این جراحی های بینی با ایجاد تغییر در ساختار …

مراقبت های بعد از جراحی بینی ادامه »