جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی یکی از انواع متعدد جراحی زیبایی می باشد که به منظور رفع ایرادات ظاهری گوش انجام شده و موجب بهبود ظاهر گوش ها می شود. برای انجام این عمل و بهبود ظاهر گوش ها می توانید به دکتر محمد ابراهیمی ، بهترین جراح گوش تهران مراجعه کنید.   ایرادات قابل …

جراحی زیبایی گوش ادامه »