جراحی بینی استخوانی + دکتر محمد ابراهیمی

بینی به این علت که در مرکز صورت قرار گرفته و برجسته است تاثیر بسیار زیادی بر زیبایی چهره افراد دارد. در صورتی که بینی با اجزای دیگر صورت در تناسب نباشد یا ظاهر آن ایراد داشته باشد ، زیبایی صورت و در نتیجه اعتماد به نفس افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با …

جراحی بینی استخوانی + دکتر محمد ابراهیمی ادامه »