ماموپلاستی

ماموپلاستی یا کوچک کردن سینه یکی از انواع جراحی سینه می باشد که با انجام آن سایز سینه ها کاهش یافته و این امر موجب ایجاد تناسب در فرم و سایز سینه ها خواهد شد. می توانید برای دریافت بهترین نتیجه جراحی ، این عمل را نزد دکتر محمد ابراهیمی ، بهترین جراح پلاستیک و …

ماموپلاستی ادامه »