اقدامات قبل از جراحی بینی

یکی از سوالاتی که افراد مکرراً از جراحان بینی می پرسند این است که پیش از انجام جراحی بینی می بایست چه نکاتی را رعایت کنند ؟ رعایت و انجام اقدامات قبل از عمل بینی تاثیر بسزایی در کاهش احتمال بروز مشکل در حین عمل زیبایی بینی و ایمن بودن آن خواهد داشت. در ادامه …

اقدامات قبل از جراحی بینی ادامه »