جراحی سینه - دکتر محمد ابراهیمی

جراحی سینه

سینه عضوی مهم در اندام خانم ها محسوب شده و بر تناسب اندام آن ها تاثیر بسیار زیادی دارد ، اگر سینه آن ها بیش از حد بزرگ ، کوچک و آویزان باشد بر زیبایی اندام شان تاثیر منفی خواهد گذاشت. جراحی سینه یکی از انواع جراحی های زیبایی است که خانم های بسیاری در …

جراحی سینه ادامه »